Kategorie
Nejnovější publikace

Ústavní právo

Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR - Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds)

ISBN:978-80-7380-192-2

Lisabonská smlouva a její ratifikace jsou předmětem rozsáhlých veřejných, politických i odborných polemik. Proto Právnická fakulta UK v Praze a její katedra ústavního práva uspořádala dne 13. února 2009 vědeckou konferenci na téma Relace Lisabonské smlouvy a ústavního pořádku České republiky, na níž probíhala diskuse zejména nad nálezem, ve kterém se Ústavní soud ČR poprvé zabýval kompatibilitou sjednané mezinárodní smlouvy s českým ústavním pořádkem v průběhu její ratifikace. Český Ústavní soud navíc při této své premiéře posuzoval právě Lisabonskou smlouvu, která je svým rozsahem a strukturou mezinárodní smlouvou naprosto výjimečnou. Výstupem konference je předkládaná publikace, do níž přispělo téměř třicet jejích účastníků - čelných představitelů právní teorie a praxe.

Cena:319.00
Dostupnost:Skladem

Interpretace Ústavy České republiky a Ústavy Slovenské republiky - Věra Jirásková (ed.)

ISBN:978-80-87146-00-2

Publikace se zabývá spornými či problematickými místy Ústavy ČR a Ústavy SR, které vyvolávají interpretační či aplikační potíže. Může posloužit jako vhodný pramen pro každého, kdo se věnuje komparaci samostatného ústavního vývoje obou zemí.

Cena:143.00
Dostupnost:Skladem