Kategorie
Nejnovější publikace

Hlavní stránka

Z vydaných knižních titulů:

La protection de la biodiversité marine en droit international : à la recherche d´un cadre d´harmonisation d´une réglementation disparate - Karolina Žákovská

ISBN:978-80-87975-93-0

Ochrana mořské biodiversity v mezinárodním právu: hledání rámce pro harmonizaci roztříštěné právní úpravy

Autorka se v této publikaci zabývá problematikou přijetí účinných opatření ve prospěch mořské biodiverzity, jejichž nezbytným předpokladem je dodržování obecných principů práva životního prostředí. Kniha je napsána ve francouzštině se závěrečným shrnutím v češtině.

Cena:230.00
Dostupnost:Skladem

Scripta Iuridica č. 9: Příklady z evropského práva - 7. doplněné a přepracované vydání (2018) - Kolektiv autorů

ISBN:978-80-87975-21-1

Sedmé vydání této publikace, stejně jako vydání předchozí, vychází vstříc jednomu ze základních požadavků na absolventku/absolventa magisterského studia na Právnické fakultě UK, kterým je, pokud jde o obor evropského práva, způsobilost aplikovat základní principy evropského práva na konkrétní skutkové situace na základě precedentních rozhodnutí Soudního dvora EU.

Cena:110.00
Dostupnost:Skladem