Kategorie
Nejnovější publikace

Scripta Iuridica č. 9: Příklady z evropského práva - 7. doplněné a přepracované vydání (2018) - Kolektiv autorů

Scripta Iuridica

Cena s DPH:110.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:9788087975211
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2018
ks

Předkládaná učební pomůcka je rozdělena do pěti tématických částí: strukturální principy evropského práva, aplikace práva EU, ochrana základních práv v rámci EU, základní tržní svobody a soutěžní právo. Ty odrážejí hlavní témata seminární výuky evropského práva s vyjímkou tématu evropského soudnictví.

Problematika posledně jmenovaného tématu je začleněna průběžně a rovnoměrně do příkladů ve všech částech této publikace. Každou její část uvozuje jeden vzorový vyřešený případ a doporučení k metodice řešení případů v dané oblasti.

Případy mají různou míru obtížnosti a řešení některých právních problémů se může mezi jednotlivými oblastmi prolínat, nejčastěji ve vztahu k oblasti základních práv a svobod.

OBSAH
Všeobecná metodika řešení případových studií z evropského práva

ČÁST I – STRUKTURÁLNÍ („ÚSTAVNÍ“) PRINCIPY EVROPSKÉHO PRÁVA
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti strukturálních („ústavních“) principů evropského práva

Vzorový příklad I – řešení
Vzorový příklad II – řešení
Princip svěření pravomocí (klauzule flexibility)
Princip subsidiarity I. – II.
Princip proporcionality I. – II.
Princip ochrany legitimních očekávání
Přenesená pravomoc Komise a princip právní jistoty
Princip zákazu zpětných účinků
Princip odpovědnosti EU ve Společné zemědělské politice
Princip loajality a delegace pravomoci
Účinná soudní ochrana a spravedlivý proces
Volební právo občanů EU

ČÁST II – APLIKACE PRÁVA EU
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti
aplikace práva EU
Vzorový příklad I. – řešení
Vzorový příklad II. – řešení
Aplikace nařízení I. – IV.
Aplikace směrnice I. – VII.
Aplikace primárního práva
Procesní aplikace práva EU I. – II.

ČÁST III – OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV V RÁMCI EU
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti ochrany
základních práv v rámci EU
Vzorový příklad I. – řešení
Vzorový příklad II. – řešení – Blokáda hranic a svoboda shromažďovací
Zákaz diskriminace na základě pohlaví v armádě
Volný pohyb zboží a podněcování k diskriminaci
na základě příslušnosti k menšině
Boj proti terorismu a lidská práva
Sankce proti bývalé Jugoslávii a lidská práva
Účast na konkursu Rady EU a lidská práva
Zákaz komunistických symbolů
Rybolov ve chráněné oblasti
Základní tržní svobody a postavení odborů
Kvóty proti diskriminaci
Diskriminace na základě pohlaví
Aplikovatelnost Listiny základních práv EU
Právo na azyl
Zveřejňování informací o čerpání prostředků z fondů EU

ČÁST IV – ZÁKLADNÍ TRŽNÍ SVOBODY
Metodická východiska pro řešení případů z oblasti vnitřního trhu
Volný pohyb zboží – postup řešení
Volný pohyb zboží – vzorový příklad – řešení
Volný pohyb zboží I. – XI.
Volný pohyb osob – občané EU a pracovníci
Volný pohyb osob – vzorový příklad – řešení
Volný pohyb osob I. – X.
Svoboda usazování a volný pohyb služeb – postup řešení Svoboda usazování a volný pohyb služeb – vzorový příklad – řešení
Svoboda usazování a volný pohyb služeb I. – VI.
Volný pohyb kapitálu a plateb – postup řešení
Volný pohyb kapitálu a plateb – vzorový příklad – řešení
Volný pohyb kapitálu a plateb I. – III.

ČÁST V – SOUTĚŽNÍ PRÁVO
Metodická východiska pro řešení případů v oblasti
soutěžního práva
Vzorový příklad I. – řešení
Vzorový příklad II. – řešení
Vzorový příklad III. – řešení
Vzorový příklad IV. – řešení;
Kartelové dohody I. – II.
Rozhodnutí sdružení podniků (soutěžitelů)
Kartelové dohody (internetový prodej)
Zneužití dominantní postavení I. – II.
Státní podpora
Služby obecného hospodářského zájmu