Kategorie
Nejnovější publikace

Scripta Iuridica

Scripta Iuridica č. 16: Správní právo I. (2. vydání) - Richard Pomahač, Lenka Pítrová

ISBN: 978-80-87975-78-7

Tato učební pomůcka je věnována teorii správního práva a vychází ze základní učebnice, která je ve výuce používána – Dušan Hendrych a kol., Správní právo – obecná část, 9. Vydání. Skripta Správní právo I rozhodně neslouží k tomu, aby tuto učebnici nahrazovala. Publikace se věnuje zejména tomu, co při četbě učebnice často zůstává ztraceno mezi řádky a co pak působí při zkouškách nedorozumění.

Cena:90.00
Dostupnost:Skladem

Scripta Iuridica č.15: DOKUMENTY ke studiu práva ochrany hospodářské soutěže Evropské unie - Václav Šmejkal, Karolína Ticháčková (eds.)

ISBN: 978-80-87975-51-0

Tato skripta jsou určena především studentům práva ochrany hospodářské soutěže EU, zejména cílí na potřeby povinně volitelného kurzu Soutěžní právo EU na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Svým obsahem však může posloužit i jako kompendium základních právních textů pro všechny zájemce o soutěžní politiku a právo Evropské unie.

Cena:200.00
Dostupnost:Skladem

Scripta Iuridica č. 14: Rekodifikované mezinárodní právo soukromé - Monika Pauknerová, Květoslav Růžička a kol.

ISBN:978-80-87146-94-1

Předkládané dílo je studijním textem, který by měl být úvodem do studia mezinárodního práva soukromého. Záměrem této knihy je osvětlení základních principů, z nichž vychází nové české mezinárodní právo soukromé.

Cena:130.00
Dostupnost:Skladem

Scripta Iuridica č. 13: Podnikatel a jeho právní vztahy - Stanislava Černá, Stanislav Plíva a kolektiv

ISBN: 978-80-87146-76-7

Předkládaná publikace reaguje na změny, které přinese rekodifikace soukromého práva v oblasti právních vztahů, jichž se účastní podnikatel. Jejím cílem je napomoci studentům při studiu obchodního práva účinného od 1. 1. 2014. Není standardní učebnicí obchodního práva, neboť pokrývá tematicky pouze některé vybrané oblasti právní problematiky.

Má sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu studentů na seminární výuku, na postupové a státní závěrečné zkoušky či klauzurní práce, a to spolu s přednáškami a studiem rekodifikačních předpisů včetně důvodových zpráv k nim a aktuální odborné literatury.

Cena:100.00 Kč

Dostupnost:Titul je vyprodán!

Scripta Iuridica č. 12: Církve a školství - Záboj Horák

ISBN 978-80-87146-57-6

Během přípravy knihy Církve a české školství. Právní zajištění působení církví a náboženských společností ve školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti, která vyšla v nakladatelství Grada Publishing, a.s. v Praze roku 2011, sestavil autor soubor výňatků z právních předpisů, instrukcí a jiných dokumentů, z nichž text vychází. Tyto dokumenty jsou jako doplňková chrestomatie publikovány v tomto svazku.

Cena:110.00
Dostupnost:Skladem