Kategorie
Nejnovější publikace

Sborníky

Sborníky č. 72: Sondy do stavebního práva - Josef Staša, Jiří Rajchl (eds.)

ISBN: 978-80-87975-85-5

Publikace obsahuje příspěvky z akademické konference "Sondy do stavebního práva", kterou pořádala ve dnech 4. a 5. října 2018 katedra správního práva a správní vědy PF UK.

Cena:155.00
Dostupnost:Skladem

Sborníky č. 71: Poměřování základních práv - Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)

ISBN: 978-80-87975-83-1

Ve dnech 28. července až 3. srpna 2018 na tradičním výjezdním semináři diskutovalo 29 studentů a studentek, včetně šesti doktorandek a doktorandů Právnické fakulty UK, se třemi učiteli o různých otázkách, jež souvisejí s titulním tématem dané publikace. Vybraných dvanáct příspěvků z tohoto semináře naleznete uvnitř této knihy.

Cena:95.00
Dostupnost:Skladem

Sborníky č. 70: Problémy parlamentarismu - Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)

ISBN: 978-80-87975-80-0

Ve dnech 19. - 22. dubna 2018 na tradičním místě v Peci pod Sněžkou diskutovala dvacítka studentů a studentek Právnické fakulty UK (a jeden z Brna) o různých problémech parlamentarismu. Devět příspěvků z tohoto semináře najdete v tomto sborníku.

Cena:115.00
Dostupnost:Skladem

Sborníky č. 69: Proměny střední Evropy - Petr Pithart, Jan Venclík (eds.)

ISBN: 978-80-87975-74-9

Sborník studentských textů vzešlých z kurzů „Přechody k demokracii“ a přednášek „Proměny československé/české společnosti od roku 1989 do současnosti“ nabízí pohledy na vybraná témata československých, českých a částečně i středoevropských moderních politických dějin. Příspěvky studentů jsou velice čtivé a poučné, autoři mají autentickou touhu „odhalovat střípky pravdy“ o minulosti a poučit se tak do budoucnosti.

Cena:140.00
Dostupnost:Skladem

Sborníky č. 68: Aktuální problémy demokracie - Jan Wintr, Marek Antoš, (eds.)

ISBN: 978-80-87975-69-5

Sborník obsahuje devět příspěvků přednesených v rámci dvacátého druhého ústavněprávního výjezdního semináře, který se konal ve dnech 30. července až 6. srpna 2017 v Nízkých, Západních a Vysokých Tatrách. První čtyři příspěvky jsou věnovány obecným problémům demokracie a zbylých pět pak významu soudů pro ochranu jednotlivých prvků demokratického systému.

Cena:90.00
Dostupnost:Skladem