Kategorie
Nejnovější publikace

Sborníky č. 71: Poměřování základních práv - Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)

Sborníky

Cena s DPH:95.00 Kč
Autor:Antoš M., Wintr J. (eds.)
ISBN/ISSN:9788087975831
Vydal:UK, Právnická fakulta
ks

OBSAH

Úvod
Marek Antoš a Jan Wintr

Esenciální obsah základních práv
Martina Babíčková

Francouzský model ústavního soudnictví se zřetelem k ochraně základních práv
Daniel Burda

Omezení soudního přezkumu v ústavním právu
Jakub Dienstbier

Kdy je proporcionální bránit sebepoškozování?
Jaromír Fronc

Poměřování svobody slova v judikatuře Nejvyššího soudu USA
Dominik Gira

Zákazy zahalování v Rakousku, Německu a České republice aneb Integrace třikrát jinak
Andrea Gredecká

Poměřování základních práv v (právně) filosofickém kontextu
Martin Koloušek

Test proporcionality ve vztahu k právu na informace (o platech úředníků)
Eliška Mainclová

Obejdeme se bez právních principů?
Štěpán Paulík

Rozbor doktríny pro uvážení („margin of appreciation“) na rozsudku Lautsi proti Itálii
Simona Petrů

Test racionality, vyloučení svévole, rdousící efekt a extrémní disproporcionalita – stále totéž?
Václav Podhorský

Alexyho formule jako návod, ne matematický vzorec
Tomáš Valenta