Kategorie
Nejnovější publikace

Studie z lidských práv

SLP č. 14: Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu - Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.) a kol.

ISBN: 978-80-7630-002-6
ISSN: 2533-8013

Ochrana žen a dětí v mezinárodním (a nejen mezinárodním) právu je bezesporu významná oblast práva. V roce 2019 katedra mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Výzkumné centrum pro lidská práva UNCE uspořádaly symposium za přítomnosti doc. Hýbnerové za účelem diskuse nad těmito zajímavými oblastmi. Publikace je výsledkem zmíněného symposia a má za cíl dále přispět k rozvoji české literatury o ochraně žen a dětí, kterou z velké části vytvořila právě paní docentka.

Cena:120.00
Dostupnost:Skladem
slp 13

SLP č. 13: Ochrana lidských práv: Úloha parlamentů a soudů - Pavel Šturma, Pavel Ondřejek (eds.)

ISBN: 978-80-7630-000-2

Hlavním tématem této publikace je úloha parlamentů a soudů při ochraně lidských práv. Toto téma zahrnuje řadu politicko-právních otázek, sahajících od pojetí parlamentarismu a jeho posilování nebo oslabování, přes otázku jak široký prostor nechat parlamentům při ochraně základních práv, respektive při jejich vymezování, až po obecnější či konkrétní otázky legislativy. Poslední kapitola publikace rozebírá roli Ústavního soudu.

Cena:120.00
Dostupnost:Skladem

SLP č. 12: Státní občanství v kontextu vývoje lidských práv - Pavel Šturma, Alla Tymofeyeva (eds.) a kol.

ISBN: 978-80-87975-66-4

První část monografie se věnuje proměnám státního občanství jakožto právního institutu. Druhá část pojednává o dvojím státním občanství a bezpečnosti státu. Třetí část s názvem Regionalismus a občanství popisuje institut unijního občanství, zabývá se též státní příslušností ve vztahu k judikatuře soudních a kvazisoudních orgánů ochrany lidských práv. Poslední čtvrtá část monografie se zaobírá specifickou úpravou státního občanství v případech sukcese států a poukazuje na vývoj právní úpravy v dané oblasti.

Cena:190.00
Dostupnost:Skladem

SLP č. 11: Preventivní mechanismy dle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení - Pavel Šturma, Milan Lipovský (eds.)

ISBN: 978-80-87975-59-6

Kniha začíná obecně zkoumáním otázek legitimity národních lidskoprávních institucí v systému mezinárodní ochrany lidských práv. V následující části jsou představeny teoretické základy předmětu této knihy. Nejprve je prezentováno fungování Podvýboru pro prevenci mučení a Národního preventivního mechanismu. Poté je ukázán přerod instituce Veřejného ochránce práv (tj. českého ombudsmana) v tzv. národní lidsko-právní organizaci. Další část knihy doplňuje teoretické základy o praktické aspekty. Poslední část publikace zasazuje preventivní mechanismy podle Opčního protokolu k CAT do širšího kontextu přecházení a trestání mučení a zároveň přináší srovnání s instrumenty Rady Evropy proti mučení.

Cena:150.00
Dostupnost:Skladem

SLP č. 10: Ochrana mořské hranice států Evropské unie v kontextu principu nenavracení - Věra Honusková, Harald Christian Scheu, Eliška Flídrová

ISBN:978-80-87975-44-2

Tato kniha se zaměřuje na pojem non-refoulement v kontextu ochrany mořské hranice států. Jaké právní povinnosti v sobě princip non-refoulement obsahuje pro postoj států k osobám na volném moři? Je princip non-refoulement přítomen i pro situace osob nacházejících se na volném moři? Jaké jsou povinnosti kapitána lodě k uprchlíkům či migrantům, kteří se plaví po volném moři a žádají pomoc? Jaký je charakter tzv. search and rescue operací? Jak jsou chráněny hranice Evropské unie? Hledání odpovědí na tyto a další související otázky spojené s aplikací principu nenavracení na moři je cílem autorů této publikace.

Cena:150.00
Dostupnost:Skladem