Kategorie
Nejnovější publikace

Mimo řady

Koronavirus a pracovní právo - Jakub Tomšej, Lucie Matějka Řehořová, Patrik Stonjek (eds.)

ISBN: 978-80-7630-010-1

Předkládaná monografie se zabývá tématem koronavirové pandemie a jejími pracovněprávními aspekty.

Cena:121.00
Dostupnost:Skladem

Nad novelami zákoníku práce - Jakub Tomšej, Lucie Matějka Řehořová, Patrik Stonjek (eds.)

ISBN: 978-80-7630-006-4

Publikace obsahuje příspěvky z druhého výjezdního seminářeKatedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK, který proběhl v roce 2019 a byl věnovaný minulým i možným budoucím novelizacím zákoníku práce.

Cena:120.00
Dostupnost:Skladem

5. Deutsch-Tschechisches Rechtsfestival - Urs Kramer (eds.)

ISBN: 978-3-00-062925-9

Sborník prezentuje sérii příspěvků, které vznikly v rámci pátého ročníku Česko-německého festivalu práva, který se uskutečnil
v září roku 2017 v Pasově a Praze.

Cena:127.00
Dostupnost:Skladem

Právo, svoboda a morálka a jiné eseje - Herbert Lionel Aholphus Hart

ISBN: 978-80-87975-95-4

V pomyslném pantheonu autorů právní teorie lze nalézt jen nemnoho jmen, která se stala nedílnou součástí sylabu univerzitních kurzů teorie práva napříč kulturami a kontinenty. Jedním z nich je však bezpochyby jméno anglického právního teoretika Herberta Lionela Aholphuse Harta (1907-1992), kterému náleží čestné místo v košatém stromu právního pozitivismu. Tato publikace je souborem přednášek a článků, které představují výklad utilitární části Hartova myšlení.

Cena:200.00
Dostupnost:Skladem

Common European Asylum System in a Changing World (Introduction)

ISBN: 978-80-7630-003-3

Textbook for Prague Summer School on Migration and Asylum Law. The Common European asylum system (CEAS) sets minimum standards for the treatment of all asylum seekers and applications across the EU. This publication is primarily intended for use by students of law and social science.

Cena:300.00
Dostupnost:Skladem