Kategorie
Nejnovější publikace

Zdravotnické a sociální právo

Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a v praxi - Helena Peterková (ed.)

ISBN: 978-80-87146-31-6

Dříve vyslovená přání jsou v ČR výslovně upravena toliko článkem 9 Úmluvy o biomedicíně, což zejména v každodenní klinické praxi přináší nemalé problémy jak zdravotníkům, tak pacientům a jejich blízkým. Monografie zdůrazňuje nejpalčivější otázky spojené s případným respektováním dříve vyslovených přání a na základě mezinárodní komparace představuje možné návrhy řešení.

Cena:80.00
Dostupnost:Skladem

Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu v sociální oblasti - Igor Tomeš, Kristina Koldinská

ISBN: 978-80-87146-46-0

Předkládané dílo se zabývá právními otázkami souvisejícími s posuzováním zdravotního stavu, které se nacházejí na pomezí sociálního a správního práva. Taktéž se dotýká koncepce organizace posuzování zdravotního stavu pro účely posuzování nároků na některé dávky sociálního zabezpečení.

Cena:132.00
Dostupnost:Skladem

Česká škola sociální politiky v souvislostech - Martin Štefko a kol.

ISBN: 978-80-87975-39-8

Cílem autorů této publikace je zmapovat českou školu sociální politiky v širokém smyslu toho slova. Příspěvky v monografii se proto neomezují pouze na absolventy pražské právnické fakulty, ale zaměřují se též na historické předchůdce, ideové souputníky včetně ohromné autority prvního československého prezidenta či činnost kolegů na Slovensku.

Cena:150.00
Dostupnost:Skladem

Velké osobnosti české školy sociální politiky - Jan Kotous, Gabriela Munková, Vladimír Rys, Martin Štefko

ISBN: 978-80-87975-21-3

Cílem této publikace je upozornit na existenci a na myšlenky představitelů české sociální politiky, promítnuté do konkrétních legislativních aktů, jimiž se naše země zařadila mezi sociálně vyspělé státy Evropy a které byly inspirací pro další státy.

Cena:140.00
Dostupnost:Skladem