Kategorie
Nejnovější publikace

Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a v praxi - Helena Peterková (ed.)

Zdravotnické a sociální právo

Cena s DPH:80.00 Kč
Autor:Helena Peterková (ed.)
ISBN/ISSN:9788087146316
Rok:2010
ks

OBSAH

I. Neposkytnutí pomoci a další trestněprávní dopady respektování pokynů DNR

II. Dříve vyslovená přání

Karen Ann Quinlan (1954 – 1985)
Nancy Cruzan (1957 – 1990)
Plánování a vznik „dříve vyslovených přání“
Zástupce pacienta
Nevýhody a kritika „dříve vyslovených přání“
Kvalita života umírajících pacientů
Závěr

III. Problémy s DNR v klinické praxi

IV. Kdy může lékař nezahájit kardiopulmonální resuscitaci?

Právo na život. Co je víc?
Osobní svoboda
Smrtelnost (a lidská důstojnost)

V. Pokyny DNR a ochrana osobnosti

VI. Mezinárodní komparatistika a úvahy de lege ferenda

Východiska pro mezinárodní komparaci
Institut dříve vyslovených přání z pohledu právní teorie
Právní úprava dříve vyslovených přání ve Spojených státech amerických
Právní úprava dříve vyslovených přání ve Velké Británii (Anglii a Walesu)
Právní úprava dříve vyslovených přání v Německu
Právní úprava dříve vyslovených přání ve Španělsku
Právní úprava dříve vyslovených přání v České republice

VII. Úvahy de lege ferenda
Návrh zákonného ustanovení o dříve vysloveném přání

PŘÍLOHY

I. Doporučený postup výboru ČLS JEP – neodkladná resuscitace
Část I.: Vymezení pojmů, definice, poskytovatelé
Část II.: Zásady zahájení a ukončení NR
Ćást III.: Evidence dat o NZO v přednemocniční fázi

II. Konsenzuální stanovisko k poskytování paliativní péče u nemocných s nezvratným orgánovým selháním

III. Doporučení představenstva ČLK 1/2010