Kategorie
Nejnovější publikace

E-knihy

Zákaz nucení k sebeobviňování při činnostiv - Jakub Morávek (ed.)

ISBN:978-80-7630-005-7

Publikace sumarizuje dílčí závěry jednotlivých řešitelů a spolu s přednesem příspěvků ke zpracovávaným tématům v rámci tematicky zaměřeného workshopu pořádaného v červenci 2020 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy bude jedním z podkladových materiálů pro zpracování konečného výstupu z projektu.

Cena: 0.00 Kč

Dostupnost: Zdarma k otevření a ke stažení

Důkazní prostředky a jejich přípustnost zejména se zaměřením na kamerové sledování - Jakub Morávek (ed.)

ISBN: 978-80-7630-001-9

Publikace zaměřená na problematiku přípustnosti záznamů z kamerových systémů jako důkazních prostředků v řízeních vedených orgány veřejné moci. Materie byla zkoumána jak v obecné rovině právní teorie, tak (a to zejména) z hlediska rozhodovací praxe vysokých soudů České republiky a vysokých soudů vybraných zemí (Německo, Velká Británie, Rakousko). Zvláštní pozornost je věnována i rozhodovací praxi Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.

Cena: 0.00 Kč

Dostupnost: Zdarma k otevření a ke stažení


Sborníky č. 66: Sborník vítězných prací česko-slovenské soutěže SVOČ (Praha, září 2016) - Pavel Šturma (ed.)

ISBN: 978-80-87975-61-9

Tato publikace vyšla pouze jako e-kniha.

Tento sborník přináší vítězné práce z česko-slovenského kola SVOČ, které se konalo na PF UK ve dnech 22. – 23. 9. 2016 za účasti soutěžících ze čtyř českých právnických fakult (MU Brno, UP Olomouc, ZČU Plzeň, UK Praha) a právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Soutěž proběhla v osmi sekcích, to spojené sekci A,B (teorie práva, ústavní právo, lidská práva, společenské vědy), spojené sekci C,F (evropské právo, mezinárodní právo veřejné a soukromé, civilní proces), sekci D – soukromé právo (občanské právo, obchodní právo), sekci E (autorské právo, pracovní právo, rodinné právo), sekci G – trestní právo, sekci H – veřejné právo (správní, fi nanční, sociální zabezpečení a právo životního prostředí), sekci I (římské právo a právní dějiny) a sekci J (studenti doktorských studijních programů). Mezifakultního kola se zúčastnilo celkem 56 prací a bylo oceněno 23 prací.

Cena: 0.00 Kč

Dostupnost: Zdarma k otevření

Scripta Iuridica 8 (4)

Scripta Iuridica č. 8: CASEBOOK - 4. doplněné vydání (prosinec 2019) - Pavel Šturma a kol.

ISBN: 978-80-87975-33-6

Výběr případů z mezinárodního práva veřejného. Kniha obsahuje výběr nejdůležitějších rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a některých specializovaných soudních orgánů v oblasti lidských práv, mezinárodního trestního práva i některých arbitrážních orgánů.

Cena:175.00
Dostupnost:Skladem