Kategorie
Nejnovější publikace

Mezinárodní právo

Základy mezinárodního práva - Danilo Türk

ISBN: 978-80-904209-9-1

Publikace Základy mezinárodního práva je dílem významného slovinského právníka, diplomata a politika, prof. Dr. Danila Türka, který působil jako zástupce generálního tajemníka OSN a posléze jako profesor mezinárodního práva na Právnické fakultě University v Lublani. V současné době je prezidentem Slovinské republiky. Tato kniha přibližuje studentům právnických fakult, právníkům i širší čtenářské veřejnosti, současný stav a tendence dalšího vývoje v klíčových oblastech systému mezinárodního práva. V jedenácti kapitolách shrnuje teoretické základy daného oboru. Tím by měla napomoci získat základní znalosti v oboru mezinárodního práva a stát se tak impulsem pro jeho další studium. Podporou k tomuto záměru je i jazyk knihy, který se blíží jazyku běžné konverzace mezi studenty. Autor zmiňuje i důležité tendence v mezinárodním právu, týkající se např. mezinárodní trestní odpovědnosti jednotlivce. Struktura díla je velmi tradiční, tj. prameny, subjekty, mezinárodní organizace a objekty mezinárodního práva.

Cena:330.00
Dostupnost:Skladem

Global Prohibition Regimes and International Law - Veronika Bílková

ISBN: 978-3-946915-19-5

Publikace se zabývá významem konceptu tzv. globálních prohibičních režimů pro mezinárodní právo. Koncept vytvořil americký akademik Ethan Nadelmann v článku z roku 1990, ve kterém analyzoval různé mezinárodní režimy směřující k zákazu určitého chování a případně jeho trestněprávnímu postihu (zákaz otroctví, zákaz obchodu s drogami, zákaz chemických zbraní, zákaz obchodu s lidmi aj.). Publikace si klade za cíl zjistit, nakolik je koncept globálních prohibičních režimů přínosem pro mezinárodní právo a nakolik lze vůbec mluvit o jednotné (právní) kategorii.

Cena:250.00
Dostupnost:Skladem

Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu - Pavel Šturma, Zuzana Trávníčková (eds.)

ISBN: 978-80-87488-37-9

Monogafie se zabývá jak historickým vývojem pokojného řešení sporů a jeho ukotvení v mezinárodním právu, tak jeho aktuálním otázkám.

Cena:150.00
Dostupnost:Skladem

Immunities of States and their officials in contemporary international law - Pavel Šturma, Katarína Chovancová, Katarína Šmigová, Jaroslav Větrovský

ISBN: 978-3-946915-05-8

Immunities of States as well as related forms of immunities, such as the immunity of State officials, belong to the traditional topics of international law. They keep occupying a central place in the work of legal practitioners. At the same time, they attract more and more interest of the academia. The book is a collective effort by a small group of Czech and Slovak scholars joined by their interest in the topical issues of immunities. The scope of expertise and interests includes but is not limited to human rights, interpretation of treaties, international arbitration and international criminal law. The law of immunities reveals many complexities and is inhospitable to simple solutions. However, it is the authors´ sincere wish and hope to contribute to the ongoing debates on the issue of immunities of States an their officials.

Cena:250.00
Dostupnost:Skladem

Czech Yearbook of Public & Private International Law (2019) - Pavel Šturma (ed.)

ISBN: 978-80-87488-34-8

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol.10 (rok 2019)

Cena:360.00
Dostupnost:Skladem