Kategorie
Nejnovější publikace

Mezinárodní právo

European Court of Human Rights in action - Alla Tymofeyeva (ed.)

ISBN: 978-80-7630-011-8

Cena:198.00
Dostupnost:Skladem

Postavení jednotlivce v mezinárodním právu - Proměny (vývoj) právního postavení jednotlivce v mezinárodním právu - Jan Ondřej (ed.)

ISBN: 978-80-7630-007-1

Cílem monografie je zkoumání právního postavení jednotlivce z hlediska mezinárodního práva. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda je v dnešní době jednotlivec skutečně subjektem mezinárodního práva. Jedná se zejména o právo lidských práv, problematiku občanství, mezinárodní ekonomické právo a otázky právní úpravy postavení sportovců.

Cena:115.00
Dostupnost:Skladem

Základy mezinárodního práva - Danilo Türk

ISBN: 978-80-904209-9-1

Publikace Základy mezinárodního práva je dílem významného slovinského právníka, diplomata a politika, prof. Dr. Danila Türka, který působil jako zástupce generálního tajemníka OSN a posléze jako profesor mezinárodního práva na Právnické fakultě University v Lublani. V současné době je prezidentem Slovinské republiky. Tato kniha přibližuje studentům právnických fakult, právníkům i širší čtenářské veřejnosti, současný stav a tendence dalšího vývoje v klíčových oblastech systému mezinárodního práva. V jedenácti kapitolách shrnuje teoretické základy daného oboru. Tím by měla napomoci získat základní znalosti v oboru mezinárodního práva a stát se tak impulsem pro jeho další studium. Podporou k tomuto záměru je i jazyk knihy, který se blíží jazyku běžné konverzace mezi studenty. Autor zmiňuje i důležité tendence v mezinárodním právu, týkající se např. mezinárodní trestní odpovědnosti jednotlivce. Struktura díla je velmi tradiční, tj. prameny, subjekty, mezinárodní organizace a objekty mezinárodního práva.

Cena:330.00
Dostupnost:Skladem

Czech Yearbook of Public & Private International Law (2020) - Pavel Šturma (ed.)

ISBN 978-80-87488-38-6

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol.11 (rok 2020)

Cena:360.00
Dostupnost:Skladem

Global Prohibition Regimes and International Law - Veronika Bílková

ISBN: 978-3-946915-19-5

Publikace se zabývá významem konceptu tzv. globálních prohibičních režimů pro mezinárodní právo. Koncept vytvořil americký akademik Ethan Nadelmann v článku z roku 1990, ve kterém analyzoval různé mezinárodní režimy směřující k zákazu určitého chování a případně jeho trestněprávnímu postihu (zákaz otroctví, zákaz obchodu s drogami, zákaz chemických zbraní, zákaz obchodu s lidmi aj.). Publikace si klade za cíl zjistit, nakolik je koncept globálních prohibičních režimů přínosem pro mezinárodní právo a nakolik lze vůbec mluvit o jednotné (právní) kategorii.

Cena:250.00
Dostupnost:Skladem