Kategorie
Nejnovější publikace

Mezinárodní právo

Postavení jednotlivce v mezinárodním právu - Proměny (vývoj) právního postavení jednotlivce v mezinárodním právu - Jan Ondřej (ed.)

ISBN: 978-80-7630-007-1

Cílem monografie je zkoumání právního postavení jednotlivce z hlediska mezinárodního práva. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda je v dnešní době jednotlivec skutečně subjektem mezinárodního práva. Jedná se zejména o právo lidských práv, problematiku občanství, mezinárodní ekonomické právo a otázky právní úpravy postavení sportovců.

Cena:115.00
Dostupnost:Skladem

Global Prohibition Regimes and International Law - Veronika Bílková

ISBN: 978-3-946915-19-5

Publikace se zabývá významem konceptu tzv. globálních prohibičních režimů pro mezinárodní právo. Koncept vytvořil americký akademik Ethan Nadelmann v článku z roku 1990, ve kterém analyzoval různé mezinárodní režimy směřující k zákazu určitého chování a případně jeho trestněprávnímu postihu (zákaz otroctví, zákaz obchodu s drogami, zákaz chemických zbraní, zákaz obchodu s lidmi aj.). Publikace si klade za cíl zjistit, nakolik je koncept globálních prohibičních režimů přínosem pro mezinárodní právo a nakolik lze vůbec mluvit o jednotné (právní) kategorii.

Cena:250.00
Dostupnost:Skladem

Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu - Pavel Šturma, Zuzana Trávníčková (eds.)

ISBN: 978-80-87488-37-9

Monogafie se zabývá jak historickým vývojem pokojného řešení sporů a jeho ukotvení v mezinárodním právu, tak jeho aktuálním otázkám.

Cena:150.00
Dostupnost:Skladem

Czech Yearbook of Public & Private International Law (2020) - Pavel Šturma (ed.)

ISBN 978-80-87488-38-6

Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého, Vol.11 (rok 2020)

Cena:360.00
Dostupnost:Skladem