Kategorie
Nejnovější publikace

Monografie

Veřejné právo a právo soukromé - Jakub Handrlica (ed.)

ISBN: 978-80-87975-10-7

Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. První část se věnuje obecným teoretickým východiskům problematiky. Druhá část je věnována souboru problémů, plynoucích z teoretických a aplikačních souvislostí mezi právem veřejným a právem soukromým. Část třetí se zabývá vybranými instituty soukromého práva ve vazbě na právo veřejné. Specifickým problémům právního dualismu je věnována čtvrtá část této monografie. Pátá část obsahuje dvě statě pojednávající o vybraných problémech právního dualismu ve dvou zahraničních právních úpravách a to v úpravě polské
a slovenské.

Cena: 250.00 Kč

Dostupnost: Titul je vyprodán!


Anonymita skutečného vlastnictví a její zneužívání - Milan Kostohryz, Jan Mikuláš

ISBN: 978-80-87975-02-2

Právo zná řadu nástrojů, které umožňují skrýt identitu fyzické osoby, v jejíž konečný ekonomický prospěch je určitá transakce prováděna. Taková fyzická soba se obvykle označuje jako skutečný vlastník (beneficial owner). Totožnost skutečného vlastníka může být skryta nejen vůči ostatním soukromoprávním subjektům, ale často i ve vztahu k orgánům veřejné moci. Cílem této publikace je nabídnout systematický pohled na problematiku anonymity skutečného vlastnictví tak, abychom mohli formulovat doporučení pro podobu české legislativy v této oblasti.

Cena:90.00
Dostupnost:Skladem