Kategorie
Nejnovější publikace

Prameny a nové proudy právní vědy

Prameny č. 70: Prezident Ruské federace: právní status a faktická role - Kamil Hradský

ISBN: 978-80-87975-94-7

První část publikace zprostředkovává pohled na prezidenta očima Ústavního soudu Ruské federace. Druhá část se zaměřuje na problematiku právního institutu Zplnomocněných zástupců Prezidenta Ruské federace. Třetí část knihy věnuje prostor právní odpovědnosti Ruského prezidenta. Čtvrtá část pojednává o pomocném orgánu Ruského prezidenta - Administrativě Prezidenta Ruské federace, a to o jejím přerodu z čistě pracovního orgánu nejbližších pomocníků prezidenta v nesmírně fakticky vlivný orgán státní moci. Pátá, závěrečná část dává prostor korelaci dvou základních pojmů každého orgánu státní moci, tzn. funkcím a pravomocem.

Cena:160.00
Dostupnost:Skladem

Prameny č. 69: Jus cogens v medzinárodnom práve - Michaela Sýkorová

ISBN: 978-80-87975-92-3

Cílem monografie je shrnout a zhodnotit dosavadní poznatky o jus cogens s poukazem na nevyřešené a problémové aspekty v praxi a obohatit je o nové výsledky založené na výzkumu relevantních mezinárodněprávních pramenů včetně praxe států. V uvedeném smyslu má toto dílo ambice vyplnit mezeru v česko-slovenském vědeckém prostoru, který postrádá rozsáhlejší komplexní studii o kogentních normách v mezinárodním právu.

Cena:160.00
Dostupnost:Skladem

Prameny č. 68: Islámské cenné papíry Sukúk z pohledu české a evropské právní úpravy investičních nástrojů - Jakub Vojtěch

ISBN: 978-80-87975-90-9

Sukúky jsou zvláštním druhem cenných papírů vycházejících z islámského práva. Jsou aktuálním a stále důležitějším nástrojem obchodování na finančních trzích nejen v muslimských zemích. Záměrem předkládané monografie je přiblížení tohoto islámského finančněprávního institutu čtenářům a následně jeho aproximace z pozice české a evropské (unijní) právní úpravy.

Cena: 200.00 Kč

Dostupnost: Titul je vyprodán!

Prameny č. 67: Taje kabinetní politiky: poslanecké kluby v ústavním systému České republiky - Lukáš Lev Červinka

ISBN:978-80-87975-82-4

Základním kamenem této práce je právní úprava politických stan, poslaneckých klubů a fungování Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky následována stanovami jednotlivých politických stran. Záměrem autora bylo komplexně obsáhnout problematiku poslaneckých klubů v ústavním systému ČR a jejich úlohu v něm.

Cena:130.00
Dostupnost:Skladem

Prameny č. 66: Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu - Eliška Flídrová

ISBBN: 978-80-87975-81-7

Předkládaná publikace reaguje na fenomén migrace a s ním úzce související právo na vyhoštění cizinců z území hostitelských států. Jejím záměrem je především přispět k vyjasnění vlivu mezinárodního práva na vyhoštění, oblast tradičně vnímanou jako součást suverénních pravomocí státu, a to především ve vztahu k omezením, které mezinárodní právo této pravomoci státu ukládá.

Cena:130.00
Dostupnost:Skladem