Kategorie
Nejnovější publikace

Prameny č. 71: Zahraniční bojovníci a možnosti jejich trestněprávního postihu - Anna Richterová

Prameny a nové proudy právní vědy

Cena s DPH:149.00 Kč
Autor:Anna Richterová
ISBN/ISSN:9788076300125
Vydal:Právnická fakulta, UK
Rok:2021
ks

OBSAH

obecná část 

Kapitola i – Zahraniční bojovníci – pojem a vývoj 

1. Vymezení pojmu zahraniční bojovník 
1.1 Zahraniční bojovník a zahraniční teroristický bojovník 
1.2 Žoldnéři 
1.3 Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti
(private military and security companies – PMSCs) 
1.4 Francouzská cizinecká legie (la Légion étrangère française) 

2. Zahraniční bojovníci a terorismus 
2.1 Zahraniční bojovníci a právní instrumenty OSN 
2.2 Zahraniční bojovníci a regionální právní instrumenty 
2.3 Terorismus a jeho definice 

3. Historie zapojení osob do ozbrojených konfliktů v zahraničí 

3.1 Zahraniční dobrovolníci v ozbrojených konfliktech 
3.2 Zahraniční bojovníci v ozbrojených konfliktech 
3.3 Zahraniční terorističtí bojovníci v ozbrojených konfliktech 
3.4 Zahraniční bojovníci v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině 

4. Motivace osob zapojených do ozbrojeného konfliktu v zahraničí 

5. Shrnutí 

Kapitola ii – postavení zahraničních bojovníků z pohledu mezinárodního práva 

1. Zahraniční bojovníci a mezinárodní humanitární právo 
1.1 Klasifikace ozbrojeného konfliktu 
1.2 Právní postavení stran v ozbrojeném konfliktu a závaznost MHP 
1.3 Státní příslušnost bojovníka a MHP 
1.4 Kombatant versus neoprávněný kombatant 
1.5 Terorismus a ozbrojený konflikt  

2. Zahraniční bojovníci a mezinárodní trestní právo 
2.1 Zločiny podle mezinárodního práva 
2.2 Vyšetřování zločinů spáchaných v ozbrojeném konfliktu v Sýrii, Iráku a na Ukrajině na mezinárodní úrovni 

3. Zahraniční bojovníci a lidská práva
 
3.1 Lidská práva absolutní povahy 
3.2 Lidská práva relativní povahy 

4. Shrnutí 

Zvláštní část 

Kapitola iii – trestní odpovědnost zahraničních bojovníků podle národní úpravy (Sýrie, Irák) 

1. Legislativní a praktické otázky 

2. Zahraniční bojovníci – vybraná národní soudní rozhodnutí 

2.1 Nizozemsko 
2.2 Německo 
2.3 Belgie 
2.4 Švédsko 
2.5 Maďarsko 
2.6 Finsko 
2.7 Spojené státy americké 
2.8 Česká republika
 
3. Zahraniční bojovníci na straně ozbrojených sil bojujících proti jednotkám IS – vybraná národní soudní rozhodnutí 

4. Hrozba zahraničních bojovníků po jejich návratu do státu jejich původu 

5. Financování terorismu 

6. Shrnutí 

Kapitola iv – trestní odpovědnost zahraničních bojovníků podle národní
úpravy (Ukrajina)

1. Legislativní a praktické otázky 

2. Trestní postih zahraničních bojovníků v České republice 

2.1 Případ Erika Eštu 
2.2 Případ Pavla Kafky
2.3 Případ Oldřicha Grunda 
2.4 Případ Alexeje Fadějeva 
2.5 Nepravomocná rozhodnutí ve věcech zahraničních bojovníků 
2.6 Trestní postih pro podporu terorismu 

3. Legislativa České republiky 

4. Shrnutí