Kategorie
Nejnovější publikace

Prameny č. 72: Mezinárodněprávní otázky spojené s postavením státu Izrael - Veronika D'Evereux

Prameny a nové proudy právní vědy

Cena s DPH:180.00 Kč
Autor:Veronika D'Evereux
ISBN/ISSN:9788076300132
Vydal:Právnická fakulta, UK
Rok:2021
ks

OBSAH

Úvod
 
2 Vznik státu v mezinárodním právu 

3 Vznik státu Izrael 
3.1 Proměny právního statusu území, na němž vznikl stát Izrael 
3.1.1 Události spojené se vznikem a zánikem Britského mandátu Palestina 
3.2 Teorie o vzniku státu Izrael na území „terra nullius“ 
3.2.1 Úvahy o teorii o nabytí územní suverenity na základě (domnělého) nepřetržitého výkonu státní moci 
3.2.2 Úvahy o teorii o nabytí územní suverenity na základě titulu prvotního osídlení 
3.3 Teorie o vzniku státu Izrael „secesí“, odštěpením části území od celku 
3.3.1 Otázka účinků rezoluce VS 181 (II) na vznik státu Izrael 
3.4 Účinky uznání nově vzniklého státu 
3.4.1 Právní účinky (ne)uznání státu Izrael 
3.5 Sporné části území bývalého Mandátu Palestina 
3.6 Přítomnost státu Izrael na území Západního břehu 
3.6.1 Související materie mezinárodního práva v oblasti okupace území v kontextu přítomnosti státu Izrael na Západním břehu 
3.6.2 Premisa existence (okupovaného) státu 
3.6.3 Otázka okupace, anexe či jiného bezprecedentního druhu přítomnosti státu Izrael na území Západního břehu 
3.7 Závěr třetí kapitoly 

4 Otázky související s postavením Jeruzaléma 

4.1 Související právní události před vznikem státu Izrael 
4.2 (Ne)realizovaný plán OSN na internacionalizaci Jeruzaléma 
4.3 Právní skutečnosti spojené s de facto rozdělením Jeruzaléma 
4.4 Názory nauky o de facto rozdělení Jeruzaléma 
4.5 Úvahy o de jure rozdělení Jeruzaléma a současném právním a politickém vývoji 
4.6 Úvahy o modelové aplikaci režimu rozděleného Berlína pro hledání kompromisu mezi zúčastněnými stranami 
4.7 Závěr čtvrté kapitoly 

5 Vznik státu Palestina 
5.1 Posuzování státnosti Palestiny podle kritérií Montevidejské úmluvy 
5.1.1 Vymezené území
5.1.2 Stálé obyvatelstvo 
5.1.3 Veřejná moc (vláda)
5.1.4 Schopnost vstupovat do vztahů s ostatními státy 
5.2 Posuzování státnosti Palestiny v kontextu výkonu práva na sebeurčení 
5.3 Odpověď na otázku, zda je, či není Palestina státem dle mezinárodního práva 
5.3.1 Posuzování státnosti Palestiny v kontextu jejího uznání státem mezinárodním společenstvím 
5.3.2 Posuzování státnosti Palestiny ve spojení s členstvím Palestiny v OSN a UNESCO, praxe generálního tajemníka OSN 
5.4 Otázky spojené s rezolucí VS OSN 67/19 
5.5 Mírová jednání mezi státem Izraelem a OOP 
5.5.1 Prozatímní dohoda o Západním břehu a Pásmu Gazy (Oslo II) 
5.6 Palestinsko-izraelská zeď 
5.6.1 Stanovisko Mezinárodního soudního dvora 
5.6.2 Stanovisko a související judikatura Nejvyššího soudu státu Izrael 
5.6.3 Vyhodnocení protichůdných posudků Mezinárodního soudního dvora
a Nejvyššího soudu státu Izrael ve věci Palestinsko-izraelské zdi 
5.6.4 Vyhodnocení mezinárodněprávních účinků předmětné výstavby 
5.7 Přistoupení Palestiny ke statutu Mezinárodního soudního dvora 
5.8 Přistoupení Palestiny ke statutu Mezinárodního trestního soudu 
5.9 Závěr páté kapitoly 

6 Pohled do problematiky vnitrostátního práva a judikatury vztahující se k území Západního břehu 
6.1 Výstavba a rozšiřování izraelských osad na Západním břehu 
6.1.1 Úvahy předpokládající, že stát Izrael může na území Západního břehu stavět a rozšiřovat osady, případně jejich výstavbu následně legitimizovat 
6.1.2 Řešení úvah izraelského vnitrostátního práva o legalitě, resp. legitimitě osad na Západním břehu prostřednictvím mezinárodního práva 
6.1.3 Úvahy předpokládající, že Izrael může nabývat vlastnický titul vůči okupovanému území 
6.1.4 Řešení úvah o nabývání právního titulu k území Západního břehu státem Izrael z pohledu mezinárodního práva 
6.2 Právní účinky nového izraelského vnitrostátního předpisu Basic Law: Israel, the Nation State of the Jewish People 
6.2.1 Základní principy (čl. 1) 
6.2.2 Židovské osady (čl. 7) 
6.3 Závěr šesté kapitoly 

7 Závěr