Kategorie
Nejnovější publikace

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (2011) - Jan Kříž a kol.

Autorské a průmyslové právo

OBSAH

Aktuální otázky a autorskoprávní aspekty podpory výzkumu, vývoje a inovací
Irena Holcová

Právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla v právu EU
Adéla Faladová

Některé otazníky k transpozici čl. 13 Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví – Alternativní výpočet výše majetkových nároků při porušení práv duševního vlastnictví
Veronika Křesťanová

Pasivní legitimace (host) providerů v případech porušování autorských práv na internetu a rozsudky L'Oréal/Ebay
a Scarlet/SABAM
Zuzana Císařová

Právo na informace a zajištění předmětu důkazního prostředku ve věcech týkajících se práv z duševního vlastnictví – Limity užití a praktické aplikace
Tomáš Dobřichovský

Terminálové užití díla v rámci knihovní licence
Barbora Kroftová

Apple vs Samsung – Průmyslově-právní spory jako nástroj konkurenčního boje mezi významnými výrobci spotřební elektroniky
Jindřich Kalíšek

Pátá konference Evropské asociace pedagogů v oblasti práva duševního vlastnictví
Petra Žikovská