Kategorie
Nejnovější publikace

Volný pohyb pracovníků v EU v kontextu skončení přechodných opatření - Richard Král, Tereza Kunertová, Lucia Kvočáková, Jakub Morávek, Jan Šamánek, Martin Štefko

Mimo řady

Cena s DPH:150.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:9788087146521
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2012
ks

OBSAH


I. Přechodná omezení volného pohybu pracovníků EU

1. Úvod
2. Přechodná omezení volného pohybu pracovníků
3. Závěr

II. Volný pohyb pracovníků EU ve světle aktuální judikatury Soudního dvora Evropské unie

1. Úvod
2. Pojem pracovníka v právu EU
2.1 Skutečná a efektivní práce
2.2 Pokyny druhého
2.3 Odměna
3. Evropský prvek a horizontální přímý účinek
4. Reálný obsah práva pracovníků EU
4.1 Uchazeči o práci
4.2 Právo pohybu a pobytu
4.3 Právo rovného zacházení a přístupu k práci
4.4 Sociální a daňové výhody
5. Vyjímky z práva volného pohybu pracovníků
5.1 Zaměstnání ve veřejné správě
5.2 Výhrada veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví
6. Práva rodinných příslušníků pracovníků EU
7. Otázka obrácené diskriminace
8. Závěr

III. Volný pohyb unijních pracovníků a přistěhovalectví jejich rodinných příslušníků ze třetích zemí

1. Úvod
2. Prvotní přístup SD EU ve věci Akrich
3. Kontroverzní přístup SD EU ve věci Metock
4. Kontroverzní implikace rozsudku Metock
5. Závěr

IV. Skončení přechodných omezení a judikatura Soudního dvora EU k tzv. „sociálnímu dumpingu“: případy Laval, Viking Line a Rüffert

1. Úvod
2. Skutkový základ případů Laval, Viking a Rüffert
2.1 C-341/05 Laval
2.2 C-438- 05 Viking Line
2.3 C-346/06 Rüffert
3. Právní rozbor
3.1Vztah komunitárního (nyní unijního) práva a práva na stávku
3.2 Odbory jako subjekt horizontálního uplatnění komunitárního (nyní unijního) práva
3.3 Porušení Smlouvy ES (nyní SFEU) protestní akcí a výklad směrnice o vysílání pracovníků
3.4 Odůvodnění a proporcionalita protestní akce
4. Dopady rozsudků
5. Závěr

V. Volný pohyb pracovníků v kontextu koordinace systémů sociálního zabezpečení

1. Úvod
2. Koordinace systémů sociálního zabezpečení
2.1 Volný pohyb pracovníků v kontextu práva sociálního zabezpečení
2.2 Principy koordinace
2.3 Působnost koordinačních nařízení
3. Pravidla koordinace sociálního zabezpečení při vybraných sociálních událostech
3.1 Dávky v nemoci
3.2 Dávky ve stáří
4. Závěr

VI. Přeplatky na dávkách důchodového pojištění vzniklé v souvislosti s aplikací Koordinačních nařízení

1. Úvod
2. Vymáhání neoprávněně vyplacených dávek zápočtem podle čl. 72 Prováděcího nařízení 987/2009
3. Vyloučení zápočtu vůči důchodu náležejícímu dle české úpravy
4. Zápočet vůči důchodu náležejícímu dle české úpravy
5. Závěr

VII. Základní aspekty úpravy pracovní doby a doby odpočinku v České republice, Německu a Rakousku

1. Úvod
2. Právo, účel v právu a interpretace
2.1 Účel a smysl pracovního práva
2.2 Účel a sblížení národních právních úprav v oblasti pracovního práva – význam
2.3 Účel sblížení právních úprav členských států v EU
3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES
3.1 Působnost směrnice 2003/88/ES
3.2 Konkrétní pravidla pro úpravu pracovní doby a doby odpočinku – minimální požadavky harmonizace
3.3 Některé vyjímky ze směrnice
3.4 Pokus o změnu úpravy zavedené směrnicí 2003/88/ES
4. Některé konkrétní aspekty úpravy pracovní doby a doby odpočinku České republiky, Německa a Rakouska
4.1 Týdenní pracovní doba
4.2 Denní pracovní doba
4.3 Doba odpočinku mezi dvěma směnami
4.4 Doba odpočinku v týdnu
4.5 Přestávky
4.6 Práce přesčas
4.7 Pracovní pohotovost
4.8 Práce v noci
4.9 Dovolená
5. Závěr