Kategorie
Nejnovější publikace

AUC Iuridica 2/2021: Práce, právo a koronavirus - Kolektiv autorů

AUC Iuridica

Cena s DPH:66.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:3230619
Vydal:UK, Nakladatelství Karolinum
Rok:2021
ks

OBSAH

Společnost v čase moru
David Falada

K možnosti nahrazení vlastnoručního podpisu zaměstnavatele na výpovědi z pracovního poměru mechanickými prostředky
Lubomír Ptáček

Pracovní právo na prahu čtvrté průmyslové revoluce
Ján Matejka

Home office – práce na dálku dle podmínek § 317 zákoníku práce
Jakub Hablovič

Několik poznámek (nejen) k peněžité náhradě při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele
Jakub Morávek

Koronavirus – šance přenést část nákladů závislé práce na zaměstnance?
Patrik Stonjek

Hromadné propouštění v čase koronaviru
Jakub Tomšej

Karanténa v (pracovně)právních souvislostech
Lucie Matějka Řehořová

Osobní ochranné pomůcky jako novotvar pracovního práva
Martin Štefko

Dopady koronavirové krize na smluvní stabilitu profesionálních smluv ve sportu
David Kohout

Vliv covidu-19 na existenci závazku a plnění smluvních povinností
Petr Tomášek, Klára Hurychová

Závislá práce v době koronaviru – sociálněprávní souvislosti
Roman Lang

Pracovní povinnost studentů za časů pandemie covid-19
Pavel Kopecký

Nové způsoby ochrany osob se zdravotním postižením v pracovněprávních vztazích de lege ferenda
Vladimír Kreiža

Povinné pojištění agentury práce proti úpadku a jeho osud
Jaroslav Stádník