Kategorie
Nejnovější publikace

Studie z mezinárodního práva č. 3: Ochrana mezinárodních investic v kontextu obecného mezinárodního práva - Pavel Šturma, Vladimír Balaš

Studie z mezinárodního práva

Cena s DPH:90.00 Kč
Autor:Pavel Šturma, Vladimír Balaš
ISBN/ISSN:9788087146552
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2012
ks

OBSAH

1. Úvod: Investice a obecné mezinárodní právo

2. Prameny mezinárodního investičního práva
2.1 Dvoustranné smlouvy
2.2 Mnohostranné smlouvy
2.3 Investiční dohody
2.4 Obyčejové mezinárodní právo
2.5 Obecné zásady právní
2.6 Akty mezinárodních organizací
2.7 Arbitrážní rozhodnutí

3. Interpretace smluvních závazků v mezinárodních investičních sporech
3.1 Předmět a účel smlouvy
3.2 Restriktivní a efektivní interpretace
3.3 Další interpretační postupy
3.4 Aplikace dalších interpretačních ustanovení Vídeňské úmluvy o smluvním právu

4. Standardy zacházení s investicemi
4.1 Standard spravedlivého a rovnoprávného zacházení
4.2 Mezinárodní minimální standard
4.3 Plná ochrana a bezpečnost
4.4 Zákaz svévolných a diskriminačních opatření
4.5 Národní zacházení
4.6 Zacházení podle doložky nejvyšších výhod
4.7 Pracovní závěry

5. Odpovědnost v mezinárodním investičním právu
5.1 Odpovědnost států, její typy a formy
5.2 Klasické schéma odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování – cesta diplomatické ochrany
5.3 Kodifikační pokusy a obsahová proměna odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování
5.4 Aplikace pravidel o odpovědnosti států v mezinárodním investičním právu
5.5 Uplatňování nároku – pravidlo státní příslušnosti
5.6 Srovnání a shrnutí

6. Závěry a doporučení