Kategorie
Nejnovější publikace

Ústavní hodnoty evropských zemí a problematika vzájemného vztahu jedince a státu na začátku 21. století - Aleš Gerloch (hlavní redaktor)

Ústavní právo

Cena s DPH:99.00 Kč
Autor:Aleš Gerloch (hlavní redaktor)
ISBN/ISSN:9788087146262
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2010
ks

 OBSAH

I. Právní regulace, hodnoty a účely v podmínkách pluralismu moci

Právní metody boje s následky světové ekonomické krize
Alexandr I. Bastrykin

Pluralismus moci a právní řád České republiky
Aleš Gerloch

Ústavní hodnoty západního světa a národní regulace
Danila V. Rybin

O vztahu svobody, regulace a deregulace v soudobém právu
Pavel Maršálek

II. Problematika právní regulace z pohledu právního statusu jedince

Občanské svobody a vyvažování ústavních hodnot v praxi Ústavního soudu Ruské federace
Maxim T. Timofeyev

Vývoj státního občanství v legislativě České republiky
Jiří Hřebejk

Garance uskutečňování osobních práv a svobod a způsoby jejich ochrany v Rusku
Jekaťerina A. Bobrovskaja

Daňový systém České republiky po vstupu do Evropské unie
Hana Marková

III. Jednotlivec a stát v evropském a mezinárodním kontextu

Proměny vztahu jedince a státu v trestním řízení, prolínání adversárních a inkvizičních prvků v evropských zemích
Michal Tomášek

Vzájemná závislost bezpečností států a jednotlivců v mezinárodních vztazích
Jan Ondřej

K problematice interpretace vybraných zásad mezinárodního práva
Jana El Dunia