Kategorie
Nejnovější publikace

Studie z mezinárodního práva

Studie z mezinárodního práva č. 2: Mezinárodní ochrana lidských práv: regionální a tematická diferenciace - Kolektiv autorů

ISBN: 978-80-87146-54-5

Publikace shrnuje výsledky stejnojmenného výzkumného projektu, řešeného na PF UK kolektivem katedry mezinárodního práva spolu s některými studenty. Prvním cílem tohoto projektu bylo prozkoumat a porovnat regionální mezinárodní úpravy ochrany lidských práv a regionální či subregionální systémy v Evropě. Dalším cílem bylo prozkoumat některé projevy tematické diferenciace mezinárodního práva lidských práv a jejich vztah k jiným oblastem či obecným institutům mezinárodního práva. Projekt se rovněž zaměřil na problém aplikace a dodržování lidských práv ve specifickém kontextu ozbrojeného konfliktu.

Cena:132.00
Dostupnost:Skladem

Studie z mezinárodního práva č. 1: Proměny mezinárodního práva a jeho nauky: vybrané koncepty - Kolektiv autorů

ISBN: 978-80-87146-42-2

Toto dílo zkoumá na některých vybraných konceptech proměny mezinárodního práva na počátku 21. století. Zaměřuje se na pět oblastí současného mezinárodního práva: humanitární intervenci, problematiku vztahu lidských práv a genderová studia, aktuální otázky mezinárodní bezpečnosti, ochranu investic a problematiku vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva.

Cena:77.00
Dostupnost:Skladem