Kategorie
Nejnovější publikace

Studie z mezinárodního práva č. 5: Odškodňování v mezinárodním právu - Pavel Šturma (ed.) a kol.

Studie z mezinárodního práva

Cena s DPH:110.00 Kč
Autor:Pavel Šturma (ed.) a kol.
ISBN/ISSN:9788087146989
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2013
ks

OBSAH

Předmluva
Pavel Šturma

STRUKTURÁLNÍ PROBLÉMY ODŠKODŇOVÁNÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU

Odškodňování jako příklad konstruktivní neurčitosti a dynamické povahy současného mezinárodního práva
Pavel Šturma

Nástin mezinárodních odškodňovacích mechanismů
Pavel Šturma

Kompenzace za vyvlastněný majetek zahraničních investorů a její výpočet
Vladimír Balaš

ODŠKODŇOVÁNÍ V RÁMCI ÚPRAVY BOJE S TERORISMEM A MÍROVÝCH OPERACÍ

Odškodnění obětí terorismu – mezinárodní rovina
Veronika Bílková

Odškodnění obětí terorismu: případ Lockerbie, vnitrostátní úprava USA, Izraele a Velké Británie
Denisa Žilová

Náhrada škody v rámci mírových operací OSN, NATO a EU
Martin Feix a Šárka Ošťádalová

ODŠKODŇOVÁNÍ V LIDSKOPRÁVNÍ OBLASTI

Odškodnění v mezinárodním právu lidských práv
Stanislava Hýbnerová

Odškodnění obětí v mezinárodních lidskoprávních smlouvách
Eliška Flídrová

Spravedlivé zadostiučinění na základě Evropské úmluvy o lidských právech
Alla Tymofeyeva a Tereza Blšťáková

Rehabilitace jako forma reparace
Milan Lipovský

SPECIÁLNÍ OBLASTI NÁHRADY ŠKOD
Mezinárodní úprava civilní odpovědnosti za škody způsobené ropným znečištěním a mezinárodní fond pro náhradu škod vzniklých z ropných znečištění
Jan Ondřej

Odškodnění za jaderné škody
Kamila Hájíčková

Náhrada škody v mořském právu
Vojtěch Pospíšil

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Pavel Šturma