Kategorie
Nejnovější publikace

Studie z mezinárodního práva č. 1: Proměny mezinárodního práva a jeho nauky: vybrané koncepty - Kolektiv autorů

Studie z mezinárodního práva

Cena s DPH:77.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:9788087146422
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2010
ks

OBSAH

Úvod

Proměny mezinárodního práva a jeho nauky
Pavel Šturma

Humanitární intervence a Responsibility to Protect

Humanitárna intervencia
Jana Ondrovičová

Lidská práva a otázka genderových studií

Genderová problematika v mezinárodním právu
Stanislava Hýbnerová

Výklad definice uprchlíka z genderového hlediska
Věra Honusková

Aktuálne k gendrovým otázkam na africkom kontinente
Martin Faix

Genderové aspekty v mezinárodním humanitárním právu
Gabriela Kopuletá

Problematika genderu v činnosti Organizace spojených národů v 90. letech 20. století
Jana Hlaváčová

Obchodování s lidmi: Přínos Palermského protokolu
Petra Ingerová

Několik poznámek k diplomatickým zárukám
Miroslav Kaštyl

Zastoupení žen v orgánech státní moci na Ukrajině
Alla Tymofeyeva

Mezinárodní bezpečnost

Šíření jaderných zbraní – hrozba pro mezinárodní bezpečnost
Jan Ondřej

Jaderný terorismus s důrazem na rezoluci Rady Bezpečnosti OSN č. 1540/2004
Kamila Šrolerová

Investice a jejich ochrana

Vyvlastnění, regulační opatření a investiční spory
Vladimír Balaš

Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva

Teoretické přemítání o vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva
Jitka Hanko

Závěry a doporučení
Pavel Šturma