Kategorie
Nejnovější publikace

Svěřenský fond a trust – jejich fungování v mezinárodním srovnání - Luboš Tichý (ed.)

Mimo řady

OBSAH

Trust jako legislativní výzva: dvoustranný vztah nebo kvazikorporátní status? Základní modely v právní praxi, teorii a zákonodárství
Karsten Schmidt

Trust québeckého a českého práva: autonomní vlastnictví?
Alexandra Popovici

Trusty a vlastnictví z pohledu právního systému common law
William Swadling

Pravidlo Saunders v Vautier a svěřenský fond
Vladimír Ambruz

Povinnosti správce – srovnávací analýza
Lionel Smith

Nizozemské trusty a ujednání trustové povahy
Wino J. M. van Veen, Hjalmar M. C. Duin

Fiduciální úmluvy v kontinentálním právu: vymezení role a povinností správce
Corrado Malberti

Postavení správce. Způsobilost, úprava ustavení správce, způsobilost k funkci správce, ustavení správce a správcova povinnost péče
Lucie Josková

Trust jako nástroj investování
Rainer Kulmus

Riziko zneužití trustu, poučení z italské zkušenosti
Alexandra Braun

Strážci charitativní říše: dohled nad charitativními trusty, praxe common law
Oonagh Breen

Haagská úmluva o trustu z roku 1985 – klady a zápory
Anatol Dutta

Uznání zahraničního trustu jako specifický problém mezinárodního práva soukromého
Luboš Tichý