Kategorie
Nejnovější publikace

Studie z mezinárodního práva č. 7: Mezinárodní právo a státní území - Pavel Šturma (ed.) a kol.

Studie z mezinárodního práva

Cena s DPH:180.00 Kč
Autor:Pavel Šturma (ed.) a kol.
ISBN/ISSN:9788087975428
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2015
ks

Kolektivní monografie je výstupem řešení vědeckého projektu Univerzity Karlovy, SVV č. 260 133 na téma „Mezinárodní právo a státní území“. Jeho řešení probíhalo na Právnické fakultě UK ve spolupráci katedry mezinárodního práva a katedry práva životního prostředí během roku 2015, podíleli se na něm akademičtí pracovníci a studenti (zejm. doktorského programu) obou kateder.

OBSAH

ÚVOD
Pavel Šturma

ÚZEMÍ STÁTU A ÚZEMNÍ ZMĚNY

Území státu v mezinárodním právu
Veronika Bílková

Územní změny a sukcese států v mezinárodním právu
Pavel Šturma

OMEZENÍ VÝKONU JURISDIKCE ÚZEMNÍHO SUVERÉNA

Omezení výkonu jurisdikce územního suveréna na jeho území
(válečné lodě, cizí ozbrojené síly)
Jan Ondřej

Medzinárodná správa územia medzinárodnými organizáciami
Martin Faix

Zóna bez zbraní hromadného ničení na Blízkém východě – fi kce?
Kamila Šrolerová

ÚZEMÍ A EXTRATERITORIÁLNÍ JURISDIKCE

Extrateritoriální jurisdikce smluvních států Evropské úmluvy
o ochraně lidských práv a základních svobod
Stanislava Hýbnerová a Alla Tymofeyeva

Význam státního území pro právní postavení nucených migrantů
Věra Honusková

Mezinárodněprávní ochrana uprchlíků mimo území jednotlivých států,
konkrétně na volném moři
Eliška Flídrová

Dynamika významu státního území a extrateritoriální závazky v oblasti
ochrany hospodářských, sociálních a kulturních práv
Barbora Obračajová

SPORNÁ ÚZEMÍ A ÚZEMÍ SE SPORNÝM STATUSEM

Legalita referend o nezávislosti podle mezinárodního práva: pohled na to,
jak mohou nedávné události ovlivnit pojem státní suverenity
Carollann Braum

Teritoriální nárok v Palestině
Jitka Hanko

Podněstří – de facto stát?
Milan Lipovský

Právo na secesi v souvislosti se situací v Kosovu a na Krymu
Kristýna Urbanová

ÚZEMÍ, MOŘSKÉ PROSTORY A ZÁVAZKY STÁTŮ
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

“Mare clausum” – územní nároky a delimitace kontinentálního šelfu
v Arktidě
Vladimír Balaš

Právní režim kontinentálního okraje aneb kde končí území pobřežního státu
Karolina Žákovská

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Pavel Šturma

SUMMARY

SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ