Kategorie
Nejnovější publikace

Právněhistorické studie č. 45/1 - Kolektiv autorů

Právněhistorické studie

Cena s DPH:250.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:794929
Vydal:UK, Nakladatelství Karolinum
Rok:2015
ks

OBSAH

STATĚ

Jaromír Čelakovský – zakladatel univerzitního oboru českých právních dějin
Karel Malý

Rechtsgeschichte an der Jagiellonen-Universität während der galizischen Autonomie (1860-1914)
Andrzej Dziadzio

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v meziválečném období
Karel Schelle

Od právnych dejín na území Slovenska k slovenským právnym dejinám
Jozef Beňa

Die Reine Rechtslehre und die Rechtsgeschichte
Thomas Olechowski

Podíl českých právních historiků na vytváření chorvatských právních dějin
Stanislav Balík

Die Entwicklung des Faches der Deutschen Rechtsgeschichte am Beispiel von Karl Friedrich Eichhorn (1781-1854), Heinrich Brunner (1840-1915) und Hans Planitz (1882-1954)
Hans-Jürgen Becker

Otto von Gierkes rechtshistorische Germanistik als nationale Rechtsgeschichte
Ulrike Müßig

Dějiny výuky národního hospodářství jako právněhistorický směr a jeho tvůrce Albín Bráf
Ilona Bažantová

Ohlédnutí za českou právní slavistikou 19. a prvních desetiletí 20. století
Ladislav Vojáček

Prof. Jaromír Čelakovský a Národní strana svobodomyslná zv. mladočeská
Luboš Velek

„Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice
Tomáš W. Pavlíček

Jaromír Čelakovský jako student a zaměstnanec právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity
Jiří Šouša, Ladislav Soukup

Jaromír Čelakovský – 35 let v pražském městském archivu
Václav Ledvinka

Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění
Marta Hradilová, Marie Tošnerová

Jaromír Čelakovský jako editor středověkých pramenů
Ivan Hlaváček

Jaromír Čelakovský a rukopisy (RKZ)
Vladimír Kindl

Jaromír Čelakovský jako žák a pokračovatel W. W. Tomka. Drobná črta na okraj diskuze o vývojových kontinuitách v české historiografii 19. století
Roman Pazderský

Jaromír Čelakovský a Česká expedice při Rakouském historickém ústavu v Římě
Jitka Rauchová

„Spočítané“ dětství sourozenců Čelakovských
Magdalena Pokorná

Knihovna Jaromíra Čelakovského v Plzni
Jitka Janečková

„Koudel hoří“. Korespondence Jaromíra Čelakovského a Josefa Kalouska jako obraz vzájemného vztahu?
Bohumil Jiroušek