Kategorie
Nejnovější publikace

Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových (2019) - Tomáš Dobřichovský et al.

Autorské a průmyslové právo

Cena s DPH:95.00 Kč
Autor:Tomáš Dobřichovský et al.
ISBN/ISSN:9788087975961
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2019
ks

OBSAH

Digitální obsah jako věc
Irena Holcová, Veronika Křestanová

Některé aspekty implementace článku 17 směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Zuzana Císařová

Problematické aspekty algoritmizace vymáhání práv k hudebním dílům
Vladimír Sharapaev

Vymahatelnost virálního efektu veřejných licencí podle českého práva
Samuel Král

Lze vůbec hovořit o soudní kontrole?
David Petrlík

Dvojkolejnost úpravy průmyslových a autorských práv - k některým možnostem sblížení právní úpravy
Tomáš Dobřichovský