Kategorie
Nejnovější publikace

AUC Iuridica 3/2021 - Kolektiv autorů

AUC Iuridica

Cena s DPH:66.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:3230619
Vydal:UK, Nakladatelství Karolinum
Rok:2021
ks

OBSAH

Soudní ochrana člena společenství vlastníků jednotek
Tomáš Dvořák

Polemika s expertním názorem na regulaci náhradního mateřství v České republice
Kateřina Burešová

Vedoucí zaměstnanec a výklad zákonných ustanovení contra verba legis
Vojtěch Hanzal, Jakub Tomšej

Lawyers’ Ethics before a Civil Court
Miroslav Sedláček

Francie jako laický stát, vývoj a aktuální stav
Petr Karola

Mimosmluvní závazkové poměry s mezinárodním prvkem z pohledu české autonomní úpravy
Kateřina Holečková

Digital Yuan – Currency or Policy Tool?
Martin Samek, Martin Vlasta

K postavení menšin na území státu Izrael v kontextu mezinárodního práva a zákona o národním státě
Veronika D’Evereux

Právní režim přírodních zdrojů na nebeských tělesech
Šimon Pepřík

Konfiskace uměleckých děl fyzických osob v době nesvobody
Zuzana Löbling

Porušení péče řádného hospodáře – subjektivní, nebo objektivní odpovědnost za škodu?
Tomáš Chrenek

Pavel Ondřejek. Koncepce práva jako systému
Pavel Maršálek