Kategorie
Nejnovější publikace

Studie z mezinárodního práva č. 6: Odpověď mezinárodního práva na mezinárodní zločiny - Pavel Šturma (ed.) a kol.

Studie z mezinárodního práva

Cena s DPH:130.00 Kč
Autor:Pavel Šturma (ed.) a kol.
ISBN/ISSN:9788087975169
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2014
ks

OBSAH

PŘEDMLUVA
Pavel Šturma

MEZINÁRODNÍ ZLOČINY A ZLOČINY PODLE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA: TEORETICKÝ POHLED

Metamorfózy mezinárodních zločinů: příběh s otevřeným koncem
Pavel Šturma

Co je mezinárodní zločin?
Veronika Bílková

INSTITUCIONÁLNÍ A PROCESNÍ ASPEKTY

Rola medzinárodných inštitúcií v potieraní medzinárodnej zločinnosti
Martin Faix

Imunita při porušení ius cogens – quod licet Jovi, non licet bovi?
Vladimír Balaš

ZLOČIN AGRESE A PIRÁTSTVÍ

Pirátství jako zločin podle mezinárodního práva?
Jan Ondřej

Procesní aspekty zločinu agrese
Milan Lipovský

Analýza poskytování zbraní podle Kampalských dodatků k Římskému statutu MTS
Carollann Braum

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY A JUDIKATURA ESLP

Analýza osídlování okupovaných území Palestiny
Jitka Hanko

Válečné zločiny v judikatuře ESLP
Alla Tymofeyeva

PODOBY MEZINÁRODNÍ ČI TRANSNACIONÁLNÍ ZLOČINNOSTI: PŘÍKLAD OBCHODU A NÁSILÍ NA ŽENÁCH

Obchod se ženami v soudobém mezinárodním právu
Stanislava Hýbnerová

Potírání násilí na ženách skrze instrumenty Rady Evropy
Kristýna Chocholáčková

ÚMLUVA O UPRCHLÍCICH A TERORISMUS

Vyloučeni z ochrany: exkluzivní klauzule Úmluvy o právním postavení uprchlíků
Věra Honusková

Vyloučení teroristů z postavení uprchlíka a exkluzivní klauzule Úmluvy o právním postavení uprchlíků
Eliška Flídrová

Nežádoucí cesty za svobodou a únosy letadel a lodí a exkluzivní klauzule Úmluvy o právním postavení uprchlíků
Šárka Ošťádalová

Ilegální obchod se zlatem jako zdroj financování terorismu a konfliktů
Kamila Hájíčková

ZÁVÉRY A DOPORUĆENÍ
Pavel Šturma