Kategorie
Nejnovější publikace

Studie z mezinárodního práva č. 4: Nové trendy odpovědnosti a řešení sporů v mezinárodním právu (vliv nestátních aktérů) - Kolektiv autorů

Studie z mezinárodního práva

Cena s DPH:110.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:9788087146736
Vydal:UK, Právnická fakulta
Rok:2012
ks

OBSAH

Úvod
Pavel Šturma

LIDSKÁ PRÁVA A MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO
Dilema právní úpravy postavení soukromých vojenských a bezpečnostních společností
Veronika Bílková

Použití extrateritoriální síly proti nestátním aktérům v kontextu mezinárodního práva
Stanislava Hýbnerová

MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ PRÁVO

Role některých nestátních aktérů v řízení před MTS
Milan Lipovský, Tomáš Jungwirth

Trestná zodpovednost jednotlivca v medzinárodnom práve
Jana Ondrovičová

Odpovědnost jednotlivců při případném užití zbraní hromadného ničení
Kamila Šrolerová

MEZINÁRODNÍ VLÁDNÍ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

Dětští vojáci v nestátních ozbrojených skupinách: Význam role OSN
Denisa Budilová

Rola medzinárodných nevládnych organizácií v mierovom riešení sporov a otázka ich zodpovednosti na medzinárodnej úrovni
Martin Faix

Právní postavení nevládních organizací podle Evropské úmluvy o lidských právech a důsledky v mezinárodním právu
Alla Tymofeyeva

MEZINÁRODNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Transparentnost v řešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu
Vladimír Balaš, Theodor Klán

Řešení sporů a odpovědnost týkající se mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států ve vztahu k jednotlivcům (fyzické a právnické osoby)
Jan Ondřej

ZÁVÉRY A DOPORUČENÍ
Pavel Šturma