Kategorie
Nejnovější publikace

Právněhistorické studie č. 51/2 - Kolektiv autorů

Právněhistorické studie

Cena s DPH:250.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:794929
Vydal:UK, Nakladatelství Karolinum
Rok:2021
ks

OBSAH

Editorial
Petra Skřejpková

Vznik florentských renesančních památek z pohledu práva
Terezie Pilarová

Vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha v českých zemích
Karel Malý

„Frygická čapka“. Hodnoty, symboly a ikonografie v kubánské republikánské separatistické tradici
Julio César Guanche

Podkarpatská Rus v československé ústavě a na Ústavním soudu
David Hubený

Volný mandát člena parlamentu v ústavním vývoji Československa a České republiky
Jan Kudrna

Negativní parlamentarismus v Ústavní listině Československé republiky, inspirace a její limity
Ondřej Preuss

Derelikce nemovitosti a její právněhistorické kořeny
Marek Novák

Tarwacka, A. Obrócić prawo w żart. Instytucje prawne w zbiorze dowcipów „Philogelos“
Michal Skřejpek

McGrath, C. P. The Development of Medical Liability in Germany, 1800–1945
Petra Skřejpková

Zabłocki, J. Scripta Gelliana
Kamila Stloukalová

Za prof. Jozefom Klimkom
Miroslav Lysý, Róbert Brtko

Vir peritus multos erudivit. To the memory of Professor Witold Wołodkiewicz (1929–2021)
Jan Zabłocki