Kategorie
Nejnovější publikace

Právněhistorické studie č. 44/2 - Kolektiv autorů

Právněhistorické studie

Cena s DPH:250.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:794929
Vydal:UK, Nakladatelství Karolinum
Rok:2014
ks

OBSAH

STATĚ

Statusový spor o slobodu v Anglicku
Matej Mlkvý

Právní obsah Pamětí Mikuláše Dačického z Heslova
Josefína Matyášová

"Warrenův soud" – přelom ve vnímání občanských práv ve Spojených státech (60. výročí od klíčového rozhodnutí v případu " Brown
v. Board of Education")
Radim Seltenreich

Státní bezpečnost a kultura v letech 1948 až 1989 – právněhistorický pohled
Stanislav Polnar

Dvacet let fungování Ústavního soudu České republiky
Jan Wintr

MATERIÁLY

Čtyři reverzy k zemi z doby jagellonské ve fondu Archiv České koruny
Marek Starý

Kdo vlastně patřil k brněnské škole normativní teorie? (Malé zamyšlení nad bibliografií brněnské školy ryzí nauky právní a jejím využitím
k právněhistorickému studiu)
Vladimír Kindl

Právní úprava mzdové politiky v Protektorátu Čechy a Morava
Jaromír Tauchen

RECENZE

Marek Starý: Přední klenot zemský, Větší zemský soud království českého v době rudolfínské. Praha: Auditorium, 2014, 412 s.
Karel Malý

Soudce v čase práva i bezpráví. Paměti Václava Nedělky (1881 – 1965). K vydání připravil Pavel Kůrka. Praha: Historický ústav, 2013, 224 s.
Ladislav Soukup

Katarína Zavacká: Politické trestné činy pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 1939 – 1944. Bratislava: Veda, 2013, 190 s.
Karel Malý

KRONIKA

Za profesorem Valentinem Urfusem
David Falada

První česko-slovenské setkání studentů doktorandů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva
Jaromír Tauchen

Konference "Vznik štátu a ochrana menšín" v Trnave 12. června 2014
René Petráš

Čtyřicátý sjezd německých právních historiků v Tübingenu. Spolková republika Německo, 7.–11.9.2014
Jiří Šouša ml.

Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2014 se zaměřením na sekci právní historie
Jaromír Tauchen

Pět let činnosti The European Society for History of Law (Evropské společnosti pro právní dějiny)
Karel Schelle, Jaromír Tauchen

Encyklopedie českých právních dějin a biografická studia
Ondřej Horák