Kategorie
Nejnovější publikace

AUC Iuridica 4/2009: Mezinárodní humanitární právo - 60. výročí ženevských úmluv z roku 1949 - Pavel Šturma, Jan Ondřej (eds.)

AUC Iuridica

OBSAH

Právní postavení nestátní strany vnitrostátního ozbrojeného konfliktu v MHP – vybrané problémy
JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E. MA.

Operácie multinárodných síl a medzinárodné humanitárne právo
Ref. jur. Martin Faix, M.J.I.

Některé vojenské aspekty aplikace mezinárodního humanitárního práva v prostředí současných ozbrojených konfliktů
kpt. Mgr. Otakar Foltýn

Aktuální problémy provádění závazků mezinárodního humanitárního práva v době míru
JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.

Príslušníci ozbrojených síl USA a trestnoprávne stíhanie vojnových zločinov
JUDr. Katarína Galdunová, LL.M.

Úloha UNESCO při provádění Haagské úmluvy z roku 1954 na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a jejich dvou Protokolů z roku 1954 a 1999
JUDr. Jan Hladík

Ochrana práv dítěte za ozbrojeného konfliktu
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.

MVČK a implementace mezinárodního humanitárního práva
RNDr. Marek Jukl, Ph. D.

MZV a humanitární právo
JUDr. Renáta Klečková

Problematika aplikovateľnosti noriem medzinárodného humanitárneho práva v kontexte súčasného medzinárodného práva
Mgr. Jana Ondrovičová

Smíšené instrumenty a zákaz použití některých druhů zbraní za ozbrojených konfliktů
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.

OSN a ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech
doc. PhDr. Martin Palouš, Ph. D.

K objasňování pojmu „přímá účast na nepřátelských akcích“
JUDr. Ondřej Svaček

Univerzální jurisdikce a postih závažných porušení Ženevských úmluv z r. 1949
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.


Příspěvky do diskuse a informace

New Strategy NATO kontra Mezinárodní právo
doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.

Profesní příprava bezpečnostních pracovníků působících v oblasti IZS
doc. PhDr. Stanislav Nečas, CSc.

Šíření a aplikace MHP v AČR
Mgr. Petra Ochmannová