Kategorie
Nejnovější publikace

AUC Iuridica 1/2017 - Kolektiv autorů

AUC Iuridica

Cena s DPH:66.00 Kč
Autor:Kolektiv autorů
ISBN/ISSN:3230619
Vydal:UK, Nakladatelství Karolinum
Rok:2017
ks

OBSAH

Několik poznámek k rozhodčímu řízení v individuálních pracovních sporech v ČSR
Martin Štefko

Slezský zemský zákoník
Lukáš Králík

Právní vědomí vysokoškoláků neprávního zaměření – výzkum a jeho výsledky.
Tereza Krupová

A Regulatory Model to Choose the Appropriate Regulatory Tools
Mirko Pečarič

The Autonomy of the European Union Customs Law (Selected Issues)
Adam Drozdek