Kategorie
Nejnovější publikace

Publikace

Právnická fakulta je jednou ze čtyř fakult, které tvořily dnešní Univerzitu Karlovu již při jejím založení v letech 1347/1348.

Odborné publikace renomovaných autorů z kateder, ústavů a ostatních pracovišť Právnické Fakulty Univerzity Karlovy jsou vydávány v Oddělení pro vědu, výzkum a edici Právnické fakulty UK, v nakladatelství UK Karolinum i ve vybraných tuzemských i zahraničních nakladatelstvích a vydavatelstvích odborné literatury.

Z vydaných publikací

Scripta Iuridica 8 (4)

Scripta Iuridica č. 8: CASEBOOK - 4. doplněné vydání (prosinec 2019) - Pavel Šturma a kol.

ISBN: 978-80-87975-33-6

Výběr případů z mezinárodního práva veřejného. Kniha obsahuje výběr nejdůležitějších rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a některých specializovaných soudních orgánů v oblasti lidských práv, mezinárodního trestního práva i některých arbitrážních orgánů.

Cena:175.00
Dostupnost:Skladem