Kategorie
Nejnovější publikace

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Právnické fakulty Univerzity Karlovy
(dále jen PF UK).


Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě PF UK a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Prodávající a provozovatel internetového obchodu:

Univerzita Karlova
Právnická fakulta

nám. Curieových 7
116 40 Praha 1


IČ: 00216208
DIČ:CZ 00216208

Tel: +420 221 005 335
Bankovní spojení: č.ú. 85738011/0100

KB Italská 2, Praha 2


Sídlo internetového obchodu (místo expedování zboží):
Univerzita Karlova
Právnická fakulta

Ediční středisko
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1


IČ: 00216208
DIČ:CZ 00216208

Kontaktní osoba:

Mgr. Martina Holcová

Tel: +420 221 005 335
E-Mail: holcovam@prf.cuni.cz

Kupující

Konečný spotřebitel:
Právní vztahy Prodávajícího s tímto Kupujícím, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt:
Právní vztahy Prodávajícího s tímto Kupujícím, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)
a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ a/nebo firmu organizace.

Ceny

Veškeré ceny v internetovém obchodě PF UK jsou uvedeny včetně zákonem stanovené DPH. Ceny zboží v katalogu internetového obchodu jsou vždy aktuální a platné v okamžiku objednání. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména e-mail a telefon. Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající podle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Uzavření objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu PF UK jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Formulář elektronické objednávky vyplněný Kupujícím je návrhem kupní smlouvy.

Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy autorizací objednávky (např. telefonicky) ze strany Kupujícího. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, bude tato považována za neplatnou.

Platba

Kupující má možnost volit mezi platbou převodem a platbou dobírkou. Zboží může být expedováno až po připsání požadované částky na náš účet.

Doručení zboží do zahraničí

Potřebujete-li doručit objednané zboží do zahraničí, informujte nás prosím předem telefonicky nebo e-mailem. V případe volby doručení do zahraničí (mimo ČR) Vám zašleme individuální kalkulaci skutečných nákladů dle vybraného dopravce.

Expedice zboží

V převážné většině případů je zboží odesláno během následujících 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Ve výjimečných případech může dojít k prodloužení lhůty. Pokud není objednávka odeslána do 10 pracovních dnů je Kupující kontaktován a jsou mu nabídnuty další možnosti postupu (storno a vrácení peněz, změna objednávky, prodloužení expediční lhůty). Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta od okamžiku připsání částky na náš účet.

Doporučujeme nechat si poslat zásilku na adresu, kde jste během dne k zastižení (např. do zaměstnání).

Převzetí zboží

Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.


Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující (Konečný spotřebitel) má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující (Konečný spotřebitel) rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínku: Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení.

Pokud je Kupujícím podnikatelský subjekt řídí se vzájemné vztahy příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V daném případě nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů.


Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1. 9. 2020.

Změny jsou vyhrazeny.